PL / EN / RU / CN

Trasy łańcuchowe

Trasy jedno-, dwu-, trzy- i wielonitkowe z bocznym i centralnym prowadzeniem łańcucha, odpowiednio ze zgrzebłami, obejmami, zamkami wg odpowiedniej dokumentacji i indywidualnych projektów. Do przenośników w górnictwie, ciepłownictwie, rolnictwie, energetyce, hutnictwie i innych dziedzinach gospodarki. Do wszystkich rodzajów tras łańcuchowych może być zastosowany, według projektu technicznego i życzenia klienta, łańcuch standardowy, o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych, odporny na ścieranie lub węgloutwardzony.

Trasy dwułańcuchowe 
z centralnym prowadzeniem łańcuchów
do przenośników do robót przygotowawczych (PRP-150)

Zastosowany łańcuch

• 18 x 64, 19 x 64, 19 x 64,5 klasy C lub PW - 9 dla tras o długości od 80 m do 200 m; klasy PW - 9 dla tras o długości od 40m do 200m; klasy FAS - UT, FAS - US lub FAS - US EXTRA do przeno śni ków krótkich o długości do 40 m.

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe do przenośników zgrzebłowych do robót przygotowawczych (PRP-150) wykonywane są głównie w segmentach o długości 321 ogniw = 20 544m z zastosowaniem łańcuchów o specjalnie dobranych parametrach, długościach i tolerancjach: 18 x 64, 19 x 64, 19 x 64,5 wg DIN 22252, PN-G-46701 oraz z trudnościeralnymi, kutymi zgrzebłami i obejmami zmontowanymi za pomocą nakrętek samozabezpieczających lub wg innych indywidualnych projektów.

 

 

Trasy dwułańcuchowe 
z centralnym prowadzeniem łańcuchów 
do kombajnów chodnikowych AM-50

Zastosowany łańcuch

• 18 x 64, 19 x 64, 19 x 64,5 klasy FAS - UT, FAS - US i FAS - US EXTRA

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe do przenośników zgrzebłowych kombajnów chodnikowych AM-50 wykonywane są główne w segmentach o długości 177 ogniw = 11 328m z zastosowaniem specjalnie utwardzonych łańcuchów 18 x 64 klasy FAS - UT, FAS - US, FAS - US EXTRA o podwyższonej odporności na ścieranie i odpowiednio dobranych długościach i tolerancjach. W trasie zamontowane są specjalne trudnościeralne zgrzebła kute o wzmocnionej konstrukcji nowego typu, optymalnie dopasowane do profilu rynny E-180 zmontowane z kutymi obejmami za pomocą wysokiej klasy śrub i nakrętek samozabezpieczających. Łańcuchy wykonane są ze stali według niemieckiej normy DIN 17115 i specyfikacji wymagań FASING.
Na życzenie klienta istnieje możliwość zastosowania łańcucha płaskiego podwójnie niskiego 22 x 86-61 wg DIN 22255 i WTG FASING.

 

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
do przenośników zgrzebłowych kombajnów chodnikowych AM - 65, AM - 75, AM - 85, AM - 105.

Zastosowany łańcuch

• 18 x 64, 19 x 64, 19 x 64,5 klasy FAS - UT, FAS - US lub FAS - US EXTRA z kompletnymi zgrzebłami bezzamkowymi i z zamkami.

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe kompletne do kombajnów AM-75 wykonywane są w segmentach o długości 95 ogniw= 6 127,5 mm na bazie specjalnie dobranych łańcuchów 19 x 64,5 według niemieckiej normy DIN 22252 ze zmontowanymi trudnościeralnymi zgrzebłami. Na życzenie zamawiającego długość odcinków dobieranych do pary może być dowolna.

 

Trasa łańcuchowa bezzamkowa


 

Trasa łańcuchowa zamkowa

 

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
ze zgrzebłami kompletnymi do odżużlaczy i innych przenośników zgrzebłowych

Łańcuch

• 24 x 86 klasy FAS - UT, FAS - US lub FAS - US EXTRA i inne

Wykonanie

Trasy dwułańcuchowe do odżużlaczy i innych przenośników zgrzebłowych stosowanych w sektorze paliwowo-energetycznym wykonane są głównie w segmentach 5 i 7 ogniwowych parowanego, specjalnie utwardzonego, łańcucha wielkości 24 x 86 klasy FAS - UT
lub FAS - US. Trasy monto wa ne są ze specjalnymi trudnościeralnymi zgrzebłami za pomocą zamków 24 x 86 lub wg innych indywidualnych projektów.

Wymiary

E i A według specyfikacji klienta.

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
do wózków ładująco - transportujących

Łańcuch

• 18 x 64; dwa odcinki siedmioogniwowe w klasie FAS - UT, FAS - US lub FAS - US EXTRA ze specjalnie zaprojektowanymi zgrzebłami lub wg indywidualnych projektów

Wymiary

E i A według specyfikacji klienta.

 

Trasy dwułańcuchowe
z bocznym prowadzeniem łańcuchów
do przenośników zgrzebłowych PZP GROT, SKAT, ŚLĄSK, SAMSON

Bezzamkowe

Zamkowe

 

Na życzenie zamawiającego długość odcinków dobieranych do pary może być dowolna.

 

Trasy trójłańcuchowe

Na życzenie klienta możliwe wykonanie innej długości odcinków parowanych, rozstawu łańcuchów (szerokości całkowitej) wg indywidualnych projektów.