PL / EN / RU / CN

ŁAŃCUCHY RYBACKIE, TECHNICZNE I AKCESORIA

FASFISH
Łańcuchy dla przemysłu morskiego i rybołówstwa
wg WT FASING

Własności mechaniczne

* łańcuch specjalny o podwyższonej odporności na korozję wżerową i naprężeniową

Łańcuchy krótkoogniwowe

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy średniooogniwowe

Łańcuchy długoogniwowe

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy techniczne kalibrowane
ogólnego przeznaczenia, ogniwowe
klasa 6, klasa B wg PNG-46701 oraz WT FASING

 

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy techniczne niekalibrowane
ogólnego przeznaczenia, obrabiane cieplnie
własności mechaniczne do uzgodnienia

Wymiary

Łańcuchy techniczne

wg DIN 762

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy występują również w klasach: 5, 6, 8 i 9.
Wydłużenie względne przy zerwaniu min. 15%

wg DIN 763 PN - 75/M - 84543

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy występują również w klasach: 5, 6, 8 i 9.
Wydłużenie względne przy zerwaniu: min. 20%.

wg DIN 764

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy występują również w klasach: 5, 6, 8 i 9.
Wydłużenie względne przy zerwaniu: min. 20%.

wg DIN 766

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuchy występują również w klasach: 5, 6, 8 i 9.

Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich
wg PN - 75/M - 84540

 

Wymiary i własności mechaniczne

Łańcuch rodzaju N – wytrzymałość min. 240 MPa (klasa 2). Łańcuch rodzaju U – wytrzymałość min. 300 MPa (klasa 3).
Łańcuchy występują również w klasach: 5, 6, 8 i 9.

Łańcuchy do podwieszania i transportu
wg DIN 20637

Zastosowanie

Podwieszanie kolejek, maszyn roboczych oraz urządzeń pomocniczych.

Wymiary i własności mechaniczne

Akcesoria do łańcuchów technicznych

Ogniwo Złączne Linowe
18 x 60,5 mm

Zastosowanie

Łączenie odcinków liny ciągnącej kolejki SKL - 5000H.

Parametry

Minimalne obciążenie rozrywające - 180 kN
Masa - 0,46 kg
Numer katalogowy - 718 00 000