PL / EN / RU / CN

Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie

Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie: utwardzone techniczne UT, utwardzone specjalne US, węgloutwardzone techniczne NT i węgloutwardzone specjalne NS.

Charakterystyka
• geometria zgodna z DIN 22252
• wyższa odporność na ścieranie
• wyższe własności mechaniczne
• zmienna twardość w pojedynczym ogniwie dla FAS US-EXTRA (klasa 11)
• optymalne do transportu kamienia

Zastosowanie
• przenośniki zgrzebłowe
• kombajny chodnikowe
• przenośniki kubełkowe
• przenośniki rurowe

Gałęzie przemysłu
• górnictwo
• energetyka
• cukrownictwo
• rolnictwo
• przemysł spożywczy

FAS - US
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Utwardzone, specjalne.

Wymiary i własności mechaniczne

Wydłużenie względne przy obciążeniu próbnym max 1,6%. Wydłużenie względne przy obciążeniu rozrywającym min 12%.

FAS - USŁ
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
O utwardzonych łukach, specjalne - odprężone.

Wymiary i własności mechaniczne


Wydłużenie względne przy obciążeniu próbnym max 1,6%. Wydłużenie względne przy obciążeniu rozrywającym min. 12%.
Łańcuchy FAS - USŁ klasy 9 są wykonywane w zakresie twardości:
- na łukach 375 ÷ 400 HBW; - na odcinku prostym 328 ÷ 352 HBW
Inne klasy łańcuchów FAS - USŁ (kl. 6 i kl. 8) na życzenie i wg uzgodnień z klientem.


FAS - US EXTRA
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Utwardzone, specjalne.

Charakterystyka

Łańcuchy okrągłe ogniwowe o podwyższonej wy trzymałości i najwyższej odporności na ścieranie w szczególności na łukach ogniw. Łańcuchy te stosowane są według doboru specjalistów, w warunkach eksploatacyjnych w których łańcuchy standardowe klasy C, wg DIN 22252 i/lub PN-G-46701 mają za krótką żywotność, trwałość ze względu na szybkie wycieranie się współpracujących łuków ogniw łańcucha i szybki przyrost podziałki a tym samym konieczność wymiany łańcucha ze względu na brak możliwości współpracy z kołami łańcuchowymi. Zaleca się użycie łańcuchów FAS - US EXTRA w komplecie ze zgrzebłami FASING o odpowiedniej konstrukcji i parametrach (kompletne trasy łańcuchowe). Łańcuchy FAS - US EXTRA wykonywane są zgodnie z procesem technologiczno-produkcyjnym, normami DIN 22252 i/lub PN-G-46701 oraz Warunkami Technicznymi FASING.

Zastosowanie

Łańcuchy FAS - US EXTRA klasy 11 ≥1100 MPa stosowane są w przenośnikach górniczych i zgrzebłowych, innych przenośnikach zgrzebłowych, podawarkach do kombajnów chodnikowych oraz w warunkach, gdzie występuje kamień. Trwałość eksploatacyjna łańcuchów FAS - US EXTRA, przy odpowiednim stanie zużycia i konstrukcji zgrzebła, gwiazdy oraz właściwym monitorowanym naciągu wstępnym łańcucha jest dwa do trzech i więcej razy większa niż łańcuchów standardowych klasy C, wg DIN 22252 i/lub PN-G-46701 oraz 20 - 25% większa niż łańcuchów FAS - US.

Wymiary i własności mechaniczne

 

Wydłużenie względne przy obciążeniu próbnym max. 1,4%. Wydłużenie względne przy obciążeniu rozrywającym min. 14%.


FAS - UT
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Utwardzone, techniczne.

Wymiary i własności mechaniczne

Wydłużenie względne przy obciążeniu próbnym max. 1,6%. Wydłużenie względne przy obciążeniu rozrywającym min. 8%.
Inne wielkości łańcuchów FAS - US, FAS - USŁ, FAS - US EXTRA, FAS - UT możliwe do wykonania wg indywidualnych ustaleń z klientem.

FAS - NT
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Węgloutwardzane, techniczne.

Zastosowanie

W urządzeniach, w których wymagana jest wysoka odporność łańcucha na ścieranie.

FAS - NS
Łańcuchy okrągłe odporne na ścieranie.
Węgloutwardzane, specjalne.

Zastosowanie

W warunkach wymagających zarówno dużej odporności na ścieranie, jak i stosunkowo wysokich własności wytrzymałościowych.

Własności mechaniczne

Własności mechaniczne łańcuchów węgloutwardzanych uzależnione są od głębokości nawęglania. Głębokość nawęglania może wynosić max. do 14% średnicy pręta. Im większa głębokość nawęglania, tym mniejsze obciążenie rozrywające. Wydłużenie względne przy obciążeniu rozrywającym wynosi tylko 1,5 ÷ 3%.

W zależności od głębokości nawęglania łańcuchy produkowane są w dwóch grupach:

grupa A

całkowita głębokość nawęglania w zakresie:
(9 ÷ 7%) d (0,09 ÷ 0,07) x d

grupa B

całkowita głębokość nawęglania w zakresie:
(14 ÷ 10%) d (0,14 ÷ 0,10) x d (d - średnica łańcucha)

Twardość powierzchni łańcuchów węgloutwardzanych wynosi do 800HV (64HRC). Twardość rdzenia (poza warstwą nawęglaną) dla łańcuchów FAS - NS wynosi min. 400HV (380HBW; 40,8HRC) - dopuszczalne jest obniżenie twardości o 5% - jest dwukrotnie większa od twardości rdzenia łańcuchów FAS - NT, która wynosi min. 200HV (190HBW) - dopuszczalne jest obniżenie twardości o 5%.

! Ze względu na technologię wykonania łańcuchy węgloutwardzone są twarde i kruche. Konstruktor urządzenia powinien przyjąć maksymalny (jak najwyższy) obliczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) dla danego układu kinematyczno-dynamicznego. Nieprawidłowa eksploatacja łańcucha (przekroczenie DOR) może spowodować rozerwanie łańcucha w sposób kruchy z rozpadnięciem się ogniwa/ogniw na małe cząstki. Ich znaczna energia może zagrozić obsłudze znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie pracy łańcucha.

Łańcuchy węgloutwardzane mogą być obciążane siłą tylko wzdłuż osi łańcucha. Niedopuszczalne jest:
• spawanie elementów do ogniw,
• obciążanie ogniw siłami poprzecznymi rozpierającymi ogniwo od wewnątrz lub ściskającymi ogniwo od zewnątrz,
• obciążanie ogniw siłami udarowymi, uderzeniami.

Naprężenia przy obciążeniu rozrywającym w zależności od głębokości nawęglania

Wymiary i własności mechaniczne

*1 - DIN 22252, 2 - DIN 762, 4 - DIN 764, 5 - DIN 766, 6 - WTG FASING, 7 - PN-G-46701, 8 - PN-G-46732, 9 - DIN 5684,
11 - PN-75/M-84541, 12 - PN-75/M-84540, 13 - DIN 20637.
Inne parametry i wielkości łańcuchów węgloutwardzanych możliwe do wykonania wg indywidualnych ustaleń z klientem.